Om

OM


Karl I Keily (tidigare Anders), född 1977, boendes i Norrköping.

Har skrivit dikter till och från (mest från) sedan tonåren, men det är först de senaste åren skrivandet har tilltagit. Skrivandet är fåordigt och varje ord vägs mycket väl innan det väljs ut. Dikterna är lättlästa men lämnar i många fall tolkningen till läsaren.


Karl har länge haft ett brinnande musikintresse som bland annat mynnat ut i att han drivit två olika musikklubbar i Norrköping och ett musikbolag där han hjälpte artister med promotion, distribution och spelningar.


Bland Karls egna favoritpoeter kan nämnas Tomas Tranströmer, Stig Dagerman och nutida Sam Carlquist.


Målandet tog fart vid årsskiftet 2018/2019 och det är främst målningar i akryl som skapas.

Poeten Anders Keily
Ankare i tiden
Spår av minnen, spår av guld